top of page

KOOLITUSED

Vaimne heaolu tööl
Vaimset tervist toetava töökultuuri loomine. Vaimse vormi tugevdamise lihtsad praktilised võtted ja näited. Praktiline töötuba meeskondadele ja organisatsioonidele. 
Kuidas säilitada vaimne tervis keerulistel stressirohketel aegadel? Kuidas märgata esimesi  läbipõlemise märke? Kuidas hoida ennast ning toetada kolleegi ja kaaslast? 
Mis on vaimse tervise esmaabi ja millised on esimesed lihtsad sammud stressist hoidumiseks?
Psühholoogiline enesehoid ja psühhügieeni võtted. 

Personalijuhtimine
Töösuhete ja juhtimise erinevad tahud, alates ettevõtte kultuuri loomisest, delegeerimisest kuni töölepingute sõlmimise ja töövaidluste lahendamiseni.  

Dokumendihaldus

Koosolekute korraldamine ja protokollimine. Praktilise töötoa vormis.

Iga koolitus on ainulaadne, teemad arvestavad Tellija vajadusi. Lepi kokku siin: 

IMG_2714.JPG

Kaire Parve Caoching ja Koolitus on registreeritud täienduskoolitusasutusena Eesti Hariduse Infosüsteemis nr: 2083496

bottom of page