EXECUTIVE COACHING

Tippjuhi personaalne arengutreening enesejuhtimise ning (töö)suhete  arengueesmärkide seadmisel ja saavutamisel.  Toetus mõtteviiside avardamisel ja kastist välja mõtlemisel, erinevate vaatenurkade avamisel. Coaching on positiivne, lahenduskeskne ning loovmeetoditel põhinev.

IMG_2729.JPG
IMG_2802.JPG

COACHING PERSONAALNE ARENGUTREENING

Enesearengu järgmiste suuremate sammude eesmärgistamine, ressursside leidmine takistuste lahendamiseks ja tegutsemise toetamine.

KOOLITUSED

Vaimne heaolu tööl
Vaimset tervist toetava töökultuuri loomine. Vaimse vormi tugevdamise lihtsad praktilised võtted ja näited. Praktiline töötuba meeskondadele ja organisatsioonidele. 
Kuidas säilitada vaimne tervis keerulistel stressirohketel aegadel? Kuidas märgata esimesi  läbipõlemise märke? Kuidas hoida ennast ning toetada kolleegi ja kaaslast? 
Mis on vaimse tervise esmaabi ja millised on esimesed lihtsad sammud stressist hoidumiseks?
Psühholoogiline enesehoid ja psühhügieeni võtted. Tasuta konsultatsioon Teie vajaduste selgitamiseks

Personalijuhtimine
Töösuhete erinevad tahud, alates ettevõtte kultuuri loomisest kuni töölepingute sõlmimise ja töövaidluste lahendamiseni.  Tasuta konsultatsioon Teie vajaduste selgitamiseks.

Dokumendihaldus

Koosolekute korraldamine ja protokollimine. Praktiline töötuba.
 

IMG_2714.JPG