top of page

EXECUTIVE COACHING

Juhi personaalne arengutreening enesejuhtimise ning (töö)suhete  arengueesmärkide seadmisel ja saavutamisel.  

Toetus mõtteviiside avardamisel ja kastist välja mõtlemisel, erinevate vaatenurkade avamisel.

Coaching on positiivne, tulevikule suunatud, aitab leida ja analüüsida lahendusi ka takistustele.

Avastada ja ellu viia tegevused oma tegeliku potensiaali kasutamiseks. Tasuta sobivuskohtumise saad kokku leppida kohe.

IMG_2729.JPG
IMG_2802.JPG

COACHING - PERSONAALNE ARENGUTREENING

 Tööalase või isikliku enesearengu eesmärgistamine ja järgmiste sammude  planeerimine.

Selguse saamine, küsimuste püstitamine ja vastuste leidmine oma tahtes ja võimalustes, kuhu poole liikuda.

Toetamine takistuste lahendamisel ja eesmärgi poole liikumisel, 

nii professionaalses, kui isiklikus võtmes.

Sinu arengupotensiaali avastamine ja tegevuskava ning konkreetsete sammude toetamine tööalase ja/või iskliku heaolu saavutamiseks. Tasuta sobivuskohtumise saad kokku leppida kohe.

KOOLITUSED

Vaimne heaolu tööl
Vaimset tervist toetava töökultuuri loomine. Vaimse vormi tugevdamise lihtsad praktilised võtted ja näited. Praktiline töötuba meeskondadele ja organisatsioonidele. 
Kuidas säilitada vaimne tervis keerulistel stressirohketel aegadel? Kuidas märgata esimesi  läbipõlemise märke? Kuidas hoida ennast ning toetada kolleegi ja kaaslast? 
Mis on vaimse tervise esmaabi ja millised on esimesed lihtsad sammud stressist hoidumiseks?
Psühholoogiline enesehoid ja psühhügieeni võtted. 

Personalijuhtimine
Töösuhete ja juhtimise erinevad tahud, alates ettevõtte kultuuri loomisest, delegeerimisest kuni töölepingute sõlmimise ja töövaidluste lahendamiseni.  

Dokumendihaldus

Koosolekute korraldamine ja protokollimine. Praktilise töötoa vormis.

Iga koolitus on ainulaadne, teemad arvestavad Tellija vajadusi. Lepi kokku siin: 

IMG_2714.JPG
bottom of page